Η αληθινή ελευθερία υπάρχει μόνο μέσα στο μυαλό και είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να το ελευθερώσουμε.