Όλα κάποτε τελειώνουν και έτσι τελείωσε και αυτή η σύμβαση.Τα ωραία όμως δεν τελειώνουν ποτέ!