12

γιατί ξέρουμε να βλέπουμε πίσω από τις λέξεις…