Το να βλέπεις έναν κόσμο σε ένα κόκκο άμμου
και ένα παράδεισο σε ένα άγριο λουλούδι
να κρατάς το άπειρο στην παλάμη του χεριού σου
και την αιωνιότητα σε μία ώρα.

Για εσένα,σήμερα.Ευχαριστώ.