Ο χρόνος άλλοτε είναι φίλος,άλλες φορές εχθρός
και κάποιες άλλες φορές δεν σημαίνει απολύτως τίποτα.