και…

Κάποτε κάποιος είπε «σ’αγαπώ».
και η αγάπη γεννήθηκε.
απο τότε είναι το μόνο πράγμα που έχει αρχή,
αλλά δεν πεθαίνει ποτέ.